понеделник, 2 май 2011 г.

сряда, 23 юни 2010 г.

вторник, 12 май 2009 г.

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ОКОЛЕН СВЯТ 2 клас

1.Кои са членове на твоето семейство ?
.....................................................................................................................................................................
2.Твои роднини са :
....................................................................................................................................................................
3.Довърши изречението :
България е ..................................................Роден съм в ...............................................................
Столицата на България е .................................................Училището ми се казва......................
4.Изброй няколко превозни средства в групите :
сухопътни водни
............................... .............................
.............................. ...........................
5.Запиши датите, на които се провеждат празниците :
Национален празник на България ................... Ден на българската просвета и култура..........
Ден на народните будители ............... Нова година ..............................
6.Изброй по 5 представителя от :
жива природа ................................................................................................................................
нежива природа.............................................................................................................................
7.Попълни пропуснатото :
Годината има ...........дни,а понякога и .....................дни.Тогава се нарича .............година.
Дните от седмицата са ......... на брой и са подредени ..............................................................
..................................................................................................................................................................
Месец май има ..............дена.Слънцето излъчва ..........................и .................................През
лятото дните са най-............................ , а през зимата са най-..............................Растенията
поникват и цъфтят през ...................................През ..............................птиците отлитат на юг.
8. Изброй поне по три представителя от съответния вид :
тревисти ..............................................................................................................................................
храсти ................................................................................................................................................
дървета .............................................................................................................................................
9.Какво получаваме от селскостопанските животни :
коза - ....................................................................................................................................
патица-.................................................................................................................................
крава-..................................................................................................................................
10.Кои са частите на човешкото тяло ?
...........................................................................................................................................................
11. Сетивни органи на човека са :...............................................................................................
.............................................................................................................................................................
12.Природни бедствия са :.............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
13. С кого се свързваме на посочените телефони :
тел.160 ............................................ тел.150..................................тел.166............................
14.Какво трябва да правим ,за да опазим природата чиста ?
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

понеделник, 11 май 2009 г.

ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПО ОКОЛЕН СВЯТ 2клас

СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН
СЕМЕЙСТВО И РОД
-Семейството се състои от най-близките хора :майка,баща,синове и
дъщери.Най-често те носят едно и също фамилно име.Майката и бащата произлизат от различни родове.Всички членове на рода са роднини.Те се събират на празници ,обичат се и се подкрепят.Родът е общият корен , от който произлизат новите поколения.Родословното дърво показва връзката между членовете на рода .

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ -В училище децата получават знания,намират приятели и заедно откриват нови неща за света и хората.Редът,чистотата и приятната обстановка в училището зависят от всички,които се трудят в него.Учениците се грижат за своята класна стая,така че винаги да е чиста и подредена.С помощта на родителите и училищното настоятелство директорът и учителите поддържат сградата и организират интересни занимания за учени-
ците.Нашето училище се казва СОУ"Д-р П.Берон"/СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН /
МОИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ -Ти имаш право на добро образование и задълже-
нието да се учиш и уважаваш учителите си.Ти имаш право на просторна и чиста училищна
сграда и задължението да я пазиш.Ти имаш право да изказваш мнението си и задължението да уважаваш мнението на другите.Разговаряй със съучениците си и учителите вежливо ,по-
магай им и се обръщай за помощ към тях.Не забравяй вълшебните думи :благодаря,моля,
извинявай,ако обичаш .
МОЕТО РОДНО СЕЛИЩЕ-Всяко селище има своя история.В миналото то е изглеждало по един начин ,сега по друг.Неговите исторически паметници ни напомнят за отминали времена.Забележителностите му ни помагат да го различим от другите градове и
села.Във всяко селище живеят различни хора с различни професии.Хората имат различни професии според това какво умеят да правят и в какво селище живеят.Всяка професия е
нужна и полезна,защото с труда си хората създават ценни и красиви неща.Трудът на вси-
чки заслужава уважение.След напрегнат работен ден хората си почиват и се забавляват.
Някои се занимават с хобито си ,други се срещат с приятели ,спортуват,четат книги или гледат телевизия.
ТРАНСПОРТ-Хората използват различен транспорт според това къде живеят и каква професия имат.В зависимост от собствеността бива : личен и обществен . А от мястото и начина на придвижване :сухопътен ,линеен,въздушен,воден .
БЪЛГАРИЯ - ОТЕЧЕСТВО НА ВСИЧИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ -България е
нашето отечество.Тя се слави с природните си красоти и с имената на много талантливи хора.Всички,които сме родени в нея ,сме български граждани.Столица е град СОФИЯ.
В годишния ни календар има различни празници.У нас хората са свободни да празнуват
своите празници и да спазват различни обичаи.НАЦИОНАЛЕН празник е 3 март .Това е датата на ОСВОБОЖДЕНИЕТО от турско робство.ОФИЦИАЛНИ празници са : 1 яну-
ари,Великден,1 май,6 май,24 май,6 септември,22 септември,1 ноември,Коледа
ПРИРОДА
ЖИВА И НЕЖИВА ПРИРОДА -
всичко ,което ни заобикаля се нарича ПРИРОДА .В
зависимост от условията за съществуването им разглеждаме два основни вида :ЖИВА и НЕЖИВА. За ЖИВАТА природа са необходими 5-те условия за живот :ВЪЗДУХ,ВО-
ДА,ХРАНА,СВЕТЛИНА и ТОПЛИНА .
Между живата и неживата природа съществува непрекъсната връзка.Слънцето ни дава светлина и топлина.Въздухът съдържа кислород , който вдишваме непрекъснато.Водата утолява жаждата и поддържа живота.На земята растат различни растения ,които служат за храна на животните и човека.
ПРОМЕНИ В ПРИРОДАТА -Слънцето е голямо огнено кълбо, което излъчва светлина и топлина.Земята се върти.При въртенето й се редуват денят и нощта , както и годишните времена : пролет,лято,есен,зима .Дните,седмиците и месеците на годината се подреждат в годишен календар.При редуването на сезоните настъпват промени в природата.През зимата е най-студено,дните са къси.Растенията спират да растат,животните трудно намират храна.През пролетта дните стават по-дълги и времето
се затопля.Растенията поникват и цъфтят,много животни раждат малките си.Лятото е най-
топлият сезон.Дните са дълги,растенията дават плодове,а за животните има изобилна храна.През есента дните стават по-къси и студени.Листата на някои дървета окапват.Жи-
вотните се готвят за сън.
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ
РАЗНООБРАЗНИЯТ СВЯТ НА РАСТЕНИЯТА-
Земята е покрита с различни растения.Според вида на стъблата им различаваме :ДЪРВЕТА , ХРАСТИ и ТРЕВИСТИ.
Според това къде растат ги наричаме диворастящи,градински и стайни.Диворас-
тящите
растения живеят свободно в природата без грижата на човека.В зеленчуковите и овощните градини отглеждаме зеленчуци и плодове.Те са необходима част от нашата храна.Парковете и домовете си окрасяваме с различни цветя , които ни създават радост и настроение.
КАК СЕ РАЗВИВАТ РАСТЕНИЯТА -Повечето растения поникват от семена.В почвата
се развива коренът,а над нея израства стъблото.За живото на растенията са нужни пет
условия за живот :въздух,вода,светлина,топлина,храна.
Те се хранят от почвата и
въздуха и нарастват.През пролетта цъфтят и се разлистват, а през лятото дават плодове със семена.Растенията отглеждани от човека се нуждаят от постоянни грижи :окопа -
ване,поливане,предпазване от вредители.
Частите на растението са :корен,стъбло
корона,листа,плод,цвят.
ЖИВОТНИТЕ ОКОЛО НАС -
Животните са част от живата природа.В горите ,полето ,
реките и морето,във фермите и зоопарковете на България живеят различни диви и сел-
скостопански животни.
Селскостопанските животни се отглеждат от човека и дават полезни продукти.Вкъщи се грижим за домашни любимци .
МОЕТО ТЯЛО -
Тялото на всички хора е изградено от едни и същи части :глава,торс,
крайници .
Очите,ушите,носът,езикът и кожата са нашите сетивни органи.Чрез тях усещаме какво става около нас и опознаваме околния свят:виждаме,чуваме,помирисваме,вкусваме,пипаме.Има хора ,при които някои органи са увредени.Хората с увреждания опознават света със същото любопитство както всички останали.Хората имат различен цвят на кожата,косата,очите,но си приличат,защото са човешки същества.Всички хора имат РАВНИ ПРАВА.За да сме здрави и силни,
трябва да се грижим за здравето си.Гимнастиката сутрин,спортът и игрите на открито зака-
ляват и укрепват тялото ни.Разнообразната храна ни дава сили и предпазва от болести.
Хигиената на тялото,редовното миене на ръцете и зъбите ни защитава от
заразни болести !

За да се радваме на красотата на природата,трябва да я пазим и да се гри-
жим за нея !
БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ
Безопасното движение има своите правила.Те важат за пешеходците и за автомобилите!
Пешеходците трябва да се движат само по тротоара и да пресичат на точно определените места.Карането на велосипеди,кънки,ролери и игри става в парка или на специални алеи.
Игрите с ел. уреди ,инструменти и кибрит водят до наранявания и крият опасност за живо-
та.През топлите летни дни къпането и плуването трябва да става само на места,където има
охрана и хора.Когато си сам не тръгвай с непознати хора,не приемай храна или подаръци от тях.При природни бедствия :земетресение,буря,наводнение спазвай изучените правила за безопасно поведение .
ЗАПОМНИ ! НО НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЙ СЪС СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ !
160 при пожар , 166 полиция , 150 бърза медицинска помощнеделя, 10 май 2009 г.

Примерен ТЕСТ по МАТЕМАТИКА 2 клас

1. Пресметнете :
57 + 38 = 100 - 45 = 7 . 8 = 63 : 9 =
19 + 46 = 83 - 57 = 6 . 9 = 25 : 5 =
69 + 27 = 50 - 34 = 5 . 4 = 48 : 6 =
42 + 58 = 72 - 65 = 9 . 8 = 56 : 7 =
2. Пресметнете :
5 . 7 + 21 : 3 + 8 . 2 + 45 : 9 =
( 100 - 9 . 8 ) + 63 : 7 + 4 . 6 =
3.Пресметнете произведението , ако първият множител е разлика на числата 54 и 46 ,а другият множител е частното на числата 49 и 7 .

4.Боби прочел книга за три дни .Първия ден прочел 7 страници , втория ден - 3 пъти
повече,а третия ден с 4 страници по-малко от втория ден .От колко страници е книгата ?
Колко страници по-малко е прочел първия ден в сравнение с втория ?

5.Правоъгълник има ширина 6 см и обиколка 30 см .Намерете дължината му .

6.Имаш 75 лв. Купил си 2 книги по 6 лв. и една игра за 19 лв. Ще ти останат ли пари ?

7.На колко часа са равни 2 денонощия ?
Колко дни има в 5 седмици ?
Колко дни има месец май ?

8.В магазин за птици има 27 канарчета , с 8 повече славеи , а папагалите са 7 пъти по-малко от славеите . Колко общо птици има в магазина ? С колко папагалите са по-малко от канарчетата ?

ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПО МАТЕМАТИКА 2 клас

СЪБИРАНЕ :
събираемо + събираемо = сбор 3+ 5 = 8
Неизвестното събираемо
намираме ,като от сбора ИЗВАДИМ известното събираемо
х + 5 = 8 х = 8 - 5 х = 3 Проверка : 3 + 5 = 8
ИЗВАЖДАНЕ :
умаляемо - умалител = разлика 10 - 4 = 6
Неизвестно умаляемо
намираме ,като СЪБЕРЕМ умалителя с разликата
х - 4 = 6 х = 4 + 6 х = 10 Заместваме 10 - 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10
Неизвестен умалител
намираме ,като от умаляемото ИЗВАДИМ разликата
10 - х = 6 х = 10 - 6 х = 4 Заместваме 10 - 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10
УМНОЖЕНИЕ :
множител . множител = произведение 7 . 8 = 56
Неизвестен множител
намираме ,като РАЗДЕЛИМ произведението на другия множител х . 7 = 56 х = 56 : 7 х = 8 Заместваме 8 . 7 = 56
ДЕЛЕНИЕ :
делимо : делител = частно 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестно делимо
намираме ,като УМНОЖИМ делителя с частното
х : 3 = 7 х = 7 . 3 х = 21 Заместваме 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестен делител
намираме ,като РАЗДЕЛИМ делимото с частното
21 : х = 7 х = 21 : 7 х = 3 Заместваме 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Разбирате , че за целта ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ събиране и изваждане с преминаване на десетицата и таблично умножение и деление !
ЧЕТНИ :0 , 2 , 4 , 6 , 8 и всички , които имат цифра на единиците 0,2,4,6,8
НЕЧЕТНИ : 1 , 3 , 5 , 7 , 9 и всички с последна цифра 1,3,5,7,9
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ :
Всяка текстова задача има две части : ДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ и ВЪПРОС .
Трябва ДА ПРОЧЕТЕМ достатъчно пъти текста , за да отделим двете части.
След това правим : чертеж ,схема , таблица , съкратен запис на условието и
да решим задачата , но да не забравяме и ПРОВЕРКАТА !
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ :
КВАДРАТ - равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА
намираме ,като УМНОЖИМ дължината на страната му по 4 . Об. = а . 4
ПРАВОЪГЪЛНИК - две по две равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА
намираме ,като УМНОЖИМ дължините на страните му по 2 и получените произведения СЪБЕРЕМ . Об. = а . 2 + в . 2
ТРИЪГЪЛНИК :Според дължините на страните му - РАВНОСТРАНЕН Об.=а.3
РАВНОБЕДРЕН Об. = а.2 + б и РАЗНОСТРАНЕН Об. = а + б + с
Според ЪГЛИТЕ му - ПРАВОЪГЪЛЕН , ОСТРОЪГЪЛЕН , ТЪПОЪГЪЛЕН .
МЕРНИ ЕДИНИЦИ :
1 метър = 10 дециметра = 100 сантиметра = 1000 милиметра
1 километър = 1000 метра
1 литър = 1000 милилитра
1 лев = 100 стотинки
1 час = 60 минути 1 минута = 60 секунди
1 денонощие = 24 часа 1 седмица = 7 денонощия = 168 часа
1 година = 12 месеца = 365/366 дни


събота, 9 май 2009 г.

Примерен ТЕСТ ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА

Име ........................................ ІІ-в клас СОУ

1. Диктовка
Триетажна торта
Утре Мирослав има рожден ден.Майка му направи торта на три етажа.Върху голямата
двойна торта сложи една мъничка.Заля я цялата с кафяв шоколад ,който замръзна и
лъсна като огледало.Украси я с бяла сметана,бадеми,цветенце и много листенца.С тънък шприц написа с главни букви ЧРД.
Ще харесат ли децата голямата торта ?
2.В заглавието на диктовката откривате :
а/глагол и прилагателно име
б/глагол и съществително име
в/прилагателно и съществително име
3.В кой ред думите са подредени по азбучен ред ?
а/блок,балон,тиква,ухо
б/враг,крокодил,кутия,моряк
в/артист,играч,елен,стена
4.Коя от думите не може да се раздели на части за пренасяне ?
а/люляк б/Юлия в/юрган
5.В кой ред всички думи започват със звучна съгласна ?
а/врагове,желязо,звънец,грее
б/страх,пътува,каза,фенер
в/лист,широк,грозде,хартия
6.Допишете липсващата буква.В кой ред има дума за проверка ?
с_нлив зъ_че гра_
а/сънен а/зъбчета а/градче
б/сън б/зъби б/града
в/сънува в/зъбки в/градски
7.Открийте в текста колко са същ. имена ,прилагателните и глаголите .
Задуха топлият пролетен вътър.Малката сливка цъфна в двора.Един ден пристигнаха
и щъркелите.Извиха се в широк кръг.Кацнаха върху клоните на високите дървета.
пр.име същ.име глагол
а/6 а/7 а/4
б/5 б/8 б/5
в/4 в/6 в/6
8.Определи рода и числото на същ. и пр. имена и числото на глаголите .
говорим...................................................
студен......................................................
езици......................................................
смело..................................................
чанта...................................................
разказвам...............................................
мечтаят...............................................
9.Редактирай текста и препиши красиво .Поставете заглавие .
виждате ли тешките кехлибарени гроздове как ни саблазняват даси хапнем оттях
знам че обичате грозде искам дави раскажа нешто за него
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................