КАКВО НАУЧИХ В 3 КЛАС

ПРИМЕРЕН ИЗХОДЕН ТЕСТ 3 клас ЧП
1.ИМА ПОСТОЯННА ФОРМА,МАСА И ОБЕМ
а)твърдо тяло б)течност в)газ
2.ЗАЕМА ФОРМАТА НА СЪДА, В КОЙТО СЕ НАМИРА И ЛЕСНО ПРОМЕНЯ ОБЕМА СИ.
а)твърдо тяло б)течност в)газ
3.ПРОМЕНЯ ФОРМАТА, НО ЗАПАЗВА МАСАТА И ОБЕМА СИ.ЛЕСНО СЕ ПРЕЛИВА.
а)твърдо тяло б)течност в)газ
4.КОИ ТВЪРДЕНИЯ СА ПРАВИЛНИ?
а)въздухът прониква навсякъде и поддържа горенето
б)въздухът е добър разтворител и е прозрачна течност
в)водата е добър разтворител и е прозрачна течност
г)водата прониква навсякъде и поддържа горенето
д)замърсяването на водата е вредно за природата
5.НАИСТИНА ЛИ НЯМА АБСОЛЮТНО НИЩО В " ПРАЗНАТА" ЧАША ?
а) да б)не
6.НЕПРЕКЪСНАТОТО ДВИЖЕНИЕ НА ВОДАТА В ПРИРОДАТА СЕ НАРИЧА :
а)валеж б)кръговрат в)водовъртеж д).................
7.СВЪРЖЕТЕ ДВЕТЕ ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЯТА :
Растенията ... не се нуждаят от храна
Гъбите ... използват светлината, за да произведат храната си
Животните ... изсмукват храната си от други организми
Телата от неживата природа ... се движат свободно и улавят храната си
8.ПОСОЧИ СРЕДА НА ЖИВОТ ЗА :
Акула... в почвата
Щъркел... в морето
Пъдпъдък... край реки , езера и блата
Кукувица... в равнините
Дивата коза... в горите
Поповото прасе/конощипа/... високо в планините
9.ЗАПИШИ КЪМ КОЯ ГРУПА РАСТЕНИЯ СА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ:
а)теменужка,здравец,детелина,кокиче - ................................
б)трънка,леска,роза,малина - ........................................
в)бор,орех,ябълка,бук,дъб - .........................................
10.ЗАПИШЕТЕ ИМЕНАТА НА 5 БИЛКИ И 2 ЯДЛИВИ ГЪБИ :
......................................................................
......................................................................
11.РАЗПРЕДЕЛЕТЕ В СЪОТВЕТНАТА ГРУПА:орел,дива свиня,лъв,зебра,вълк,елен
а)тревопасни -......................................................
б)хищници - .........................................................
в)всеядни - ........................................................
12.СВЪРЖЕТЕ ДВЕТЕ ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЯТА :
Мозъкът ... събира и смила храната
Сърцето ... е орган на дишането
Скелетът ... движи кръвта в тялото
Стомахът ... управлява цялото тяло
Белият дроб ... е опора на тялото
13.ВЪЗРАСТНИЯТ ЧОВЕК ИМА ..... ПОСТОЯННИ ЗЪБА, ПОКРИТИ С ....................
ЗЪБИТЕ НА МАЛКИТЕ ДЕЦА СА ...... И СЕ НАРИЧАТ ...........................
14.ОПИШЕТЕ КАК СЕ ГРИЖИТЕ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ:
................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
Публикувано от krasi в 06:57 0 коментара
Етикети: 3в, клас, природата, тест, човекът, ЧП

ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 3клас
ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА
ТЯЛО е всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека.
ТЕЛА ОТ ПРИРОДАТА са скалите, планините, облаците ...
ТЕЛА,НАПРАВЕНИ ОТ ЧОВЕКА са моливът, книгата, телевизорът ...
ВИДОВЕ ТЕЛА :
НЕЖИВИ ТЕЛА са скалите, компютърът, химикалката ...
ЖИВИ ТЕЛА са растенията и животните
ТЕЛАТА са съставени от ВЕЩЕСТВА. МАТЕРИАЛИТЕ са ВЕЩЕСТВА,които хората използват в
строителството,промишлеността и за други цели.Те биват :ИЗКУСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ (пластмасата и стъклото) и ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ (дърво, памук)
ТЕЛАТА имат :
= ОБЕМ - големината на мястото, което едно тяло заема
=МАСА - мярка за количеството на веществото в едно тяло
=ФОРМА :
-ТВЪРДИТЕ ТЕЛА има характерна за себе си форма, която не зависи от това,къде се намира тялото.
-ТЕЧНОСТИТЕ приемат формата на съда, в който се намират.
-ГАЗОВЕТЕ изпълват целия обем на съда, в който са затворени, приемат формата му.
ВЕЩЕСТВАТА имат различн свойства:ВКУС,ЦВЯТ,ПРОЗРАЧНОСТ,ТВЪРДОСТ,ЗДРАВИНА,ТОПЛОПРОВО- ДИМОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ,ЕЛАСТИЧНОСТ,КОВКОСТ,РАЗТВОРИМОСТ,ИЗОЛАТОР,МАГНИТНИ И ДРУГИ СВОЙСТВА.
ИЗВОД:ТВЪРДИТЕ ТЕЛА ИМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА,МАСА И ОБЕМ.
ТЕЧНОСТИТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА И ОБЕМ, НО НЯМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА.
ГАЗОВЕТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА, НО НЯМАТ СОБСТВЕН ОБЕМ И ФОРМА.

ВЪЗДУХ
ВЪЗДУХЪТ е смес от газове,които нямат цвят,мирис и вкус.Има маса, но няма собствена форма и обем.Поддържа горенето, добър изолатор и е необходим за дишането на организмите.
ВОДА
ВОДАТА е прозрачна течност, която няма вкус и мирис.Има собствен обем и маса, но няма собствена маса.Добър разтворител и е необходима за организмите.Среща се в природата в ТРИ АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ :ТВЪРДО,ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО.ВОДАТА се ИЗПАРЯВА,НАГРЯВА,ОХЛАЖДА, ВТЕЧНЯВА,ЗАМРЪЗВА.Непрекъснатото движение на водата между земята и облаците и преминаването и от едно в друго агрегатно състояние се нарича КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА.
ЖИВИ ОРГАНИЗМИ
Хората, растенията и животните са ЖИВИ ОРГАНИЗМИ.Те се ХРАНЯТ, РАСТАТ, РАЗМНОЖАВАТ.
Трите най-големи групи са:ЖИВОТНИ,РАСТЕНИЯ и ГЪБИ.(Човекът е от групата на животните)
В зависимост от начина на хранене и обработката на храната разглеждаме две основни групи :САМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ - растенията и НЕСАМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ -животните и гъбите.
В зависимост от движенията, които извършват също разглеждаме две основни групи :
СВОБОДНО СЕ ПРИДВИЖВАТ ОТ ЕДНО НА ДРУГО МЯСТО -животните и НЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ -растенията и гъбите (те могат да движат само свои отделни части,но са прикрепени към почвата или други места с корени,което не позволява самостоятелното придвижването от едно на друго място).
Всеки жив организъм има свой дом в природата, който се нарича СРЕДА НА ЖИВОТ (водна и сухоземна).За да оцеляват, живите организми СЕ ПРИСПОСОБЯВАТ към своята СРЕДА НА ЖИВОТ (окраска,органи и други)
ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА показва откъде организмите получават храна.Всяка ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА започва с РАСТЕНИЕ.Растението се нарича ПРОИЗВОДИТЕЛ,защото само произвежда храната си
(изсмуква от почвата и само преработва и произвежда храната си).РАСТИТЕЛНОЯДНИТЕ ЖИВОТНИ са първи ПОТРЕБИТЕЛ в ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА, а ХИЩНИЦИТЕ, които се хранят с РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ са втори ПОТРЕБИТЕЛ.
(трева - зайче - лисица / трева - гъсеница - врабче - орел )
РАЗНООБРАЗИЕ В ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД НАЧИНА НА ХРАНЕНЕ
- РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ - сърна, елен, зайче, крава, кон, магаре ...
- ХИЩНИЦИ - лъв, вълк, хиена, тигър, змия ...
- ВСЕЯДНИ ЖИВОТНИ -дива свиня, врана, лешояд ...
ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ
- ВОДНА - реки, езера, блата, морета, океани (миди,риби,раци,делфини ...)
- СУХОЗЕМНА -почвата(червеи,къртица), равнините(пъдпъдък,яребица), планините (орел,дива коза)
РАЗНООБРАЗИЕ В РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ
ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СТЪБЛОТО
- ТРЕВИСТИ -кокиче,детелина,здравец ...
- ХРАСТИ - роза,шипка,малина ...
- ДЪРВЕТА - дъб,бук,орех,ябълка ...
- ДЪРВЕТА СПОРЕД ВИДА НА ЛИСТАТА -
- ИГЛОЛИСТНИ - бор,ела ...
- ШИРОКОЛИСТНИ - дъб,бук ...
ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ
- ВОДНА :
- ВЪВ ВОДАТА - водорасли, водна лилия ...
- ОКОЛО ВОДНИТЕ БАСЕИНИ - тръстика,папур ...
- СУХОЗЕМНА :
- В РАВНИНИТЕ -треви,цветя,плодове ...
- В ГОРИТЕ - дъб,бук ...
- ВИСОКО В ПЛАНИНИТЕ - еделвайс,боровинкау планински божур ...
ГЪБИ
- ЯДЛИВИ - булка гъба, печурка, манатарка ...
- ОТРОВНИ - червена мухоморка, зелена мухоморка, дяволска гъба ...
ИЗВОД :БЕРЕТЕ ГЪБИ САМО ПОД НАБЛЮДЕНИЕТО НА НЯКОЙ ВЪЗРАСТЕН, КОЙТО ГИ ПОЗНАВА ДОБРЕ
АЗ И МОЕТО ЗДРАВЕ
ОРГАНИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО

- МОЗЪК - управлява всички органи и цялото тяло
- БЕЛИ ДРОБОВЕ - вкарват въздух в тялото
- ЧЕРЕН ДРОБ - пречиства кръвта
- СЪРЦЕ - осигурява движението на кръвта в тялото
- СТОМАХ - събира храната и започва да я смила
- ЧЕРВА - хранителните вещества се разтварят и чрез кръвта се разнасят из цялото тяло
СКЕЛЕТ И МУСКУЛИ
- ЧЕРЕП - предпазва мозъка
- ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - служи за опора на черепа и на други кости и органи
- ГРЪДЕН КОШ - предпазва сърцето,дробовете и другите вътрешни органи
- КОСТИ НА РЪКАТА - служат за опора и движение
- КОСТИ НА КРАКАТА - служат за опора и движение

СКЕЛЕТЪТ СЛУЖИ ЗА ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО - СЪСТАВЕН Е ОТ 206 КОСТИ
МУСКУЛИТЕ СА ЗАКРЕПЕНИ КЪМ КОСТИТЕ И ДВИЖАТ ТЯЛОТО - ИМА НАД 600 МУСКУЛА
ЗЪБИТЕ : РЕЗЦИ,КУЧЕШКИ,КЪТНИЦИ - ЧОВЕК ИМА 32 ЗЪБА ПОКРИТИ С ЕМАЙЛ
МОЕТО ЗДРАВЕ : ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕ,ХИГИЕНА НА ДВИЖЕНИЕ,ЛИЧНА ХИГИЕНА


ПРИМЕРЕН ИЗХОДЕН ТЕСТ 3 клас БЕЛ
1.ЗАЩО ОТКЪСЪТ Е ТЕКСТ?
За да имаш приятели
Не е чак толкова трудно да имаш приятели!
Едно дърво стоеше самотно край пътя и много тъгуваше, че няма приятели.Наоколо бе пусто, по полето скитаха ветрове,но никой не се спираше пред него, прелитаха птици, но нито една не се скриваше в клоните му, защото бе още голо.Наблизо минаваше река, ала и тя не спря нито веднъж при дървото да си побъбрят.Реката бързаше да се събере с друга река.
а)защото има изречения
б)защото изреченията са свързани по смисъл
в)защото думите са свързани в изречения
2.ЗАПИШИ ПРАВИЛНАТА БУКВА:
риб-пка, моркоф-в, блуз-ска, хляб-п, мрас-з, пъпеш-ж
3.ПОДРЕДИ ДУМИТЕ ПО АЗБУЧЕН РЕД:
ученик, уча, училище, ученичка, учебник, учен, училищен
4.ПОСТАВИ НУЖНИТЕ ПРЕДСТАВКИ И ОБРАЗУВАЙ СРОДНИ ДУМИ:
чета - .............................................................................................................
играя - .........................................................................................................
гледам - ......................................................................................................
5.ЗАПИШИ СИНОНИМИ НА ДУМИТЕ :
добър -....................................................................................................
трудолюбив - ........................................................................................
вежлив - .....................................................................................................
6.НА КОЙ РЕД ВСИЧКИ ДУМИ ИМАТ НАСТАВКИ :
а) училище, градски, пещерняк
б) уча, градове, пещери
в) научен, разграден, пещерен
7.ДОБАВЕТЕ ПОДХОДЯЩА ДУМА към думата "училище", ЗА ДА ОБРАЗУВАТЕ СЛОВОСЪЧЕТАНИЕ И ЗАПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕ :
а)възклицателно - ...............................................................................................................
................................................................................................................................................
б)подбудително - .................................................................................................................
................................................................................................................................................
8.ПРЕПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА, КАТО ПОСТАВИТЕ В ПРАВИЛНАТА ФОРМА ДУМИТЕ В СКОБИТЕ :
а) (Свещ ) бавно догаря .
...........................................................................................................................................
б) Девойката разчувства (каменен) сърце на звяра .
.............................................................................................................................................
в) ( Пролет ) дойде с цветята и птичките .
...............................................................................................................................................
9.НА КОЙ РЕД ИМА САМО ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ :
а) аз, съм, е, той, вие, ще
б) аз, ти , той, те, вие, ние
в) и, се, ще, не, ли, а, ако, че
10.НА КОЙ РЕД ВСИЧКИ ГЛАГОЛИ СА В СЕГАШНО ВРЕМЕ :
а) падна, викат, скочи, учи
б) пада, викат, скача, учи
в) ще пада, ще викат, ще скача, ще учи
11.ЗАПИШИ СРЕЩУ ВСЯКА ДУМА, ФОРМАТА И В ДРУГИТЕ ИЗУЧЕНИ ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА ( сегашно, минало свършено, бъдеще време)
купувам - .............................. - .............................................
ще пътуваме - .................................. - .......................................
заминаха - .......................................... - .........................................
12.РЕДАКТИРАЙ ТЕКСТА :
леден вятар одбрули последните листа стут распъди дицата от улиците те се згушиха
до бабитеси, куито поткладоха печките и зъпочнаха дарасказватприкаски

...................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Публикувано от krasi в 04:13 0 коментара
Етикети: 3в, български, клас, тест
14 май 2010, петък

ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 3 клас
Хората по света говорят на различни езици.Има и различна писменост.Ние, българите, пишем на кирилица и общуваме на български език.ОБЩУВАНЕТО може да се осъществи с помощта на УСТНА и ПИСМЕНА реч.
В ТЕКСТА изреченията са свързани по смисъл.ВИДОВЕ ТЕКСТ :
ПОВЕСТВОВАТЕЛЕН ТЕКСТ е този, в който се разказва случка, в която участват различни герои.Отделните моменти в текста са подредени според реда на действията в случката.(Три съвета, Умна девойка, Малкият принц,Бременските музиканти и други ...преобладават глаголите)
ТЕКСТ ОПИСАНИЕ е този, в който се разкриват признаци и качества на предмет, животно, растение, лице и други.(Описание на цвете, домашен любимец, любим човек, играчка и други ... преобладават съществителните и прилагателните имена )
ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ е този, от който читателят си представя това, за което се говори.Внушават се чувства.( Карнавал в гората, За да имаш приятели, Храбрият оловен войник, Малкият принц )
НЕХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ е този, с който се предават сведения, знания и други.Не се внушават чувства.( Текстовите задачи по математика, синоптичната прогноза по телевизията, текстовете в учебниците по ЧО и ЧП и други)
РЕДАКТИРАМЕ ТЕКСТ, като ЗАМЕНЯМЕ дума, СЪКРАЩАВАМЕ дума или част от абзац, ДОБАВЯМЕ дума или част от абзац.
ТЕКСТЪТ е съставен от ИЗРЕЧЕНИЯ.
Те биват СЪОБЩИТЕЛНИ, с които съобщаваме, разказваме ( Започват с ГЛАВНА буква и завършват с ТОЧКА "Аз съм ученик от трети клас.")
ВЪПРОСИТЕЛНИ, с които задаваме въпрос (Започват с ГЛАВНА буква и завършват с ВЪПРОСИТЕЛЕН знак "Ще пътуваме ли за Червен бряг ?"
ВЪЗКЛИЦАТЕЛНИ, с които изразяваме чувство :радост, възхищение, болка, учудване, възторг, недоволство (Започват с ГЛАВНА буква и завършват с УДИВИТЕЛЕН знак "Моята родина е прекрасна !")Често се използват думичките : ах, ох, ех, ей, охо, их, как, колко, браво, ура, олеле ...,които се отделят със запетая от другите думи в изречението.
ПОДБУДИТЕЛНИ, с които изразяваме заповед,забрана,молба,съвет.(Започват с ГЛАВНА буква и завършват с УДИВИТЕЛЕН знак"Моля те, прочети ми приказка!")
ИЗРЕЧЕНИЕТО е съставено от ДУМИ.
ДУМАТА може да има различни ФОРМИ (за род, число,членуване ...)
умен, умна, умно, умни, умния, умният, умната, умното, умните
ЗАПОМНЕТЕ:формата не променя значението на думата !!!
ДУМИ, които са близки по значение, се наричат СИНОНИМИ.
дим - пушек, тъмнина - мрак, студено - мразовито
ДУМИ, които имат обща част -КОРЕН, се наричат СРОДНИ .
лов, ловец, залови, улов, ловувам, налови
ОБЩАТА част в група сродни думи се нарича КОРЕН на думата.
уча, ученик, училище, науча, зауча, изучено, учение
Тази част от думата, която стои пред корена и служи за образуване на нови думи, се нарича ПРЕДСТАВКА.
разпиша, напиша, допиша, препиша, отпиша, надпиша
Тази част от думата, която стои след корена и служи за образуване на нови думи, се нарича НАСТАВКА.
(рибар, рибарник, рибен, рибарски)
СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ
Когато със съществителното име се назовава познат предмет, в края на думата се поставя определителен член - ЧЛЕНУВА СЕ .(ако показва лице или предмет, който извършва или търпи действие)
За МЪЖКИ РОД се добавят : за ед.ч. - ЪТ, ЯТ, А, Я (столът, стола, лекарят, лекаря), за мн.ч. -ТЕ (столовете, лекарите)
За ЖЕНСКИ РОД се добавя : за ед.ч. - ТА (масата, вазата, красавицата, розата ), за мн.ч. -ТЕ (масите, вазите, красавиците, розите )
За СРЕДЕН РОД се добавя : за ед.ч. -ТО (езерото, детето,цветето), за мн.ч. - ТА (езерата, децата, цветята)
ПРАВОПИС НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА
Правописът на гласните А и Ъ в крайната сричка на същ. имена от мъжки род единствено число се проверява с формите за множествено число.
ПИШЕ се А, когато проверяваната гласна не изпада(не изчезва).(бухал - бухали, лекар - лекари)
ПИШЕ се Ъ, когато проверяваната гласна изпада (вихър - вихри, метър - метри)
ЗАПОМНЕТЕ - винаги правим проверка с форми на думата, за която се съмняваме, ако нямаме правописен речник, по-добре да заместим думата с подходящ синоним!(правилото на баба)
ДВОЙНО ТТ -Съществителните имена от женски род единствено число, които завършват на Т, при членуване се пише двойно ТТ(радост -радостта, младост- младостта,нощ - нощта, свещ - свещта, пролет- пролетта)
ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ
СТЕПЕНУВАНЕ - показва, че се сравнява един и същи признак на няколко предмета.Използват се частиците ПО - , НАЙ - .
(голям, по-голям, най-голям,хубава, по-хубава, най-хубава)
ПРАВОПИС НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ
Правописът на гласните А и Ъ в крайна сричка на пр. имена от мъжки род се проверяват с формите за женски и среден род или множествено число.
ПИШЕ се Ъ, когато проверяваната гласна изчезне(изпадне).(кръгъл-кръгли, объл-обли) ПИШЕ се А, когато проверяваната гласна не изпада(не изчезва).(лъскав-лъскаво, гиздав - гиздави, пухкав - пухкави)
ПИШЕ се двойно НН, когато прилагателното име в мъжки род единствено число завършва на НЕН, в другите форми се пише НН(военен-военна, есенен-есенна, невинен-невинна)
ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ
Лични местоимения са думи, които заместват съществителните имена.С тях се избягват повторенията.Имат форми за единствено и множествено число първо, второ и трето лице
(аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те)
ед.ч. ……………мн.ч.
1л. аз ………….1л. ние
2л. ти …………2л. вие
3л.той,тя,то …..3л. те
Използваме ги, за да определим ЛИЦЕТО и ЧИСЛОТО на ГЛАГОЛИТЕ .
ед.ч…………………. мн.ч.
1л. аз пея………….. 1л. ние пеем
2л. ти пееш……….. 2л. вие пеете
3л. той,тя,то пее…. 3л. те пеят
ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА
СЕГАШНО ВРЕМЕ на глагола показва, че действието се извършва в момента на говоренето.
( СЕГА : казвам, играя, пиша, тичат, пеете, скачаме, четеш)
МИНАЛО СВЪРШЕНО ВРЕМЕ на глагола показва, че действието е извършено преди момента на говоренето.
( ПРЕДИ : казах, играх, писах, тичаха,пяхте, чете )
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ на глагола показва, де действието ще се извърши след момента на говоренето.Образува се с частицата ЩЕ и глагола в сегашно време.
(СЛЕД :ще казвам, ще играя, ще пиша, ще тичат, ще пеете, ще скачаме, ще четеш)
СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ "СЪМ"
СЕГАШНО ВРЕМЕ на спомагателен глагол СЪМ:
ед.ч……………….. мн.ч.
1л. аз съм ………1л. ние сме
2л. ти си ……….2л. вие сте
3л. той,тя,то е …3л. те са
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ на спомагателен глагол СЪМ :
ед.ч……………………. мн.ч.
1л. аз ще съм …………1л. ние ще сме
2л. ти ще си………… .2л. вие ще сте
3л. той,тя,то ще е…… 3л. те ще са
МИНАЛО ВРЕМЕ на спомагателен глагол СЪМ :
ед.ч. ……………………..мн.ч.
1л. аз бях ……………….1л. ние бяхме
2л. ти беше (бе)……….. 2л. вие бяхте
3л. той,тя,то беше (бе)…3л. те бяха
ПРАВОПИС НА ГЛАГОЛА
Частиците ЩЕ и НЕ се изговарят слято с глагола, но се пишат отделно!

(ще пътувам, не ще пътувам,не искам, не пиша, не слушам, ще съм, не ще е)

23 юни 2010, сряда
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 3 КЛАС

Наименованието "Траки" е името, което елините използвали, за да наричат тракийската общност. Предполага се, че това име произлиза от индоевропейския корен thrax, означаващ "дързък", "буен".Споменават се над 80 тракийски племена. В Карпатско-Дунавската зона (днешна Влахия и Добруджа) най-известни били даките и гетите. В Централна Северна България живеели мизите - име което във византийските хроники се е запазило като синоним на българи. В Северозападна България и Източна Сърбия се намирало племето на трибалите. На юг от Стара планина обаче траките били по-многобройни и в резултат на това дали името на географската област Тракия. По същия начин различни тракийски племена дали названието на местността, която обитавали: серди - Сердика, агриани - Граово, одриси - Одрин. Други тракийски племена са: дентелети (населявали днешно кюстендилско Краище), пеони (около р.Вардар), меди, синти, едони, дерони, бистони и бизалти (по р.Струма), сатри и беси (по р.Марица), астони (Странджа), дии, кикони и сапеи (в Западна Тракия и Родопите). Около Мраморно море, наричано още Тракийско море, живеели тините и долонките на европейския бряг, а витините, мизите (по аналогия на мизите в Северна България) и дарданите били на азиатския бряг. Те били тясно свързани с троянците.

Славяните обитават селища, разположени в непосредствена близост до реки, езера или блатисти местности, като използват водната преграда за защита. Препитават се от земеделие и скотовъдство, лов и риболов. Сеят предимно жито и просо и отглеждат същите домашни животни и птици (без пуйките, които са пренесени от Северна Америка много по-късно), каквито се отглеждат от всички останали европейски народи днес. Славяните сами изработват нужните им за домакинството глинени или дървени съдове. Те живеят в колиби от преплетени клони, измазани с кал и покрити със слама, землянки и полуземлянки.
Те почитат един върховен бог, наричан Перун – бог на мълнията, но имат и други божества, като Сварог – бог на огъня и занаятите, Дажбог – бог на плодородието, Волос – на стадата, Лада – на плодородието, любовта и семейството. Славяните се отнасят с почитание към природните явления и свръхестествени сили на вековни дървета, реки или езера. Те вярват, че в тях, както и в гъстите гори живеят митични същества – русалки и вили, самодиви и самовили, някои от които се явяват в човешки образ и срещата с тях не предвещава нищо добро. За това те трябва да бъдат омилостивявани чрез жертвоприношения.
Славяните имат развити погребални обреди. Те изгарят своите мъртви заедно с вещите, служили им приживе. Тленните останки, заедно с остатъци от дрехи и накити, те поставят в глинени урни и заравят в земята. Имат обичай да устройват състезание в чест на починалия и угощения на мястото, където е погребан. Основна обществена единица в славянското общество е родовата териториална община, управлявана от старейшина. Голям брой такива общини съставят едно племе начело с княз. Първоначално князете нямат особена власт над общините. В хода на войните с Византия обаче те и част от бойците натрупват богатства и властта им става по-осезателна. Основният орган за управление на славянското племе се нарича „вече” – племенно събрание, в което участват всички мъже, годни да носят оръжие. Често пъти група племена се обединяват във военновременни съюзи с цел нападението на някой по-голям град.

Основен поминък на прабългарите е скотовъдството, но се занимават и с лов и риболов. В своите местоживелища на север от Кавказ развиват занаяти, които са свързани с техния бит и начин на живот: грънчарство, ковачество, обработка на кожи и златарство. Те разполагат своите селища най-често покрай реки. Едно такова селище (аул) се обитава от 20-30 семейства. След като отсядат и броят на семействата в селищата нараства, те започват да ги укрепват със земен вал и ограда от заострени колове. Всяко семейство живее в куполообразна юрта, направена от кожа върху дървен скелет.
Прабългарската войска се състои от всички годни да носят оръжие мъже. Тя е само конна и се разделя на лява и дясна страна, съобразно това къде живеят родовете спрямо аула на хана. Основните им оръжия са пригодени за употреба от седлото на коня: двойно извит лък, извит дъгообразно меч, къси копия и ножове.
Подобно на другите тюркски народи прабългарите почитат един върховен бог, богът небе – Тангра. Ханът е и първожрец на Тангра. Своите погребения те извършват чрез трупополагане в посока север–юг. В гроба поставят личните вещи и оръжието на починалия.

681След разпадането на Велика България част от прабългарите начело с хан Аспарух се заселват в местността Онгъл. Заедно със седемте славянски племена и северите образуват българската държава като обединение в борбата им с Византия, столица - Плиска.

716 политическо издигане и териториално разширение при хан Тервел

811 хан Крум разгромява византийците,първите писани закони, на запад България стига до империята на Карл I Велики.

864 - покръстване на българите при княз Борис I.

865 - в България са приети учениците на Кирил и Методий - Климент, Наум, Ангеларий; в Охрид, в Плиска и по-късно във Велики Преслав се създават книжовни средища, България става център на славянската култура.

870 - на Вселенския събор в Константинопол е учредена автономна Българска църква начело с архиепископ Йосиф (Стефан).

893-927 - при цар Симеон I са завоювани нови територии, България граничи с Черно, Бяло и Адриатическо море; формира се българската народност от различни етнокултурни общности: българи и славяни, възприели традициите на античното население по българските земи (Златен век на българската култура).

971При царете Петър I и Борис II , България отслабва поради вътрешни размирици; поява на богомилството.Източна България е завладяна от Византия; столицата се премества последователно в Средец, Скопие, Преспа, Битоля, Охрид.

1018 - след продължителни войни за запазване на независимостта на България, които завършват с погрома на войските на цар Самуил и с гибелта на Иван Владислав, е наложено византийско владичество.

1040- въстание начело с Петър Делян,

1186 - като резултат от въстанието, ръководено от Асен и Петър, е създадено Второто българско царство, столица - Търново.

1205- - укрепване на българската държава, военни успехи при цар Калоян.

1218-41 - териториално разширение, стопанско и културно развитие при цар Иван Асен II ; възобновяване на Българската патриаршия.

1241-80 - нашествия на татарите, разпокъсване и упадък при цар Константин Тих Асен; въстание на Ивайло.

След период на стабилизиране при цар Тодор Светослав се засилват стремежите на българските боляри за откъсване от централната власт (деспотството на Деян с център Велбъжд, Добруджанското княжество - владение на Тертеровите потомци Балик, Теодор и Добротица); войни между съседните балкански държави.

1371 - разделяне на България между наследниците на Иван Александър Асен (Иван Срацимир получава Видинското царство, Иван Шишман - Търновското царство). Отслабване на България, османски нашествия и териториални загуби. Културният живот в Търново е в подем.

1396 - покоряване на България, начало на османското владичество.

Съпротива срещу османската власт: хайдутство, Търновски въстания, Чипровско въстание, Карпошово въстание.

Начало на Възраждането на българския народ. –

1762 Паисий Хилендарски „История славянобългарска”,

1765Софроний Врачански Първи Софрониев препис на „История славянобългарска“ - г., Житие и страдание на грешния Софроний

1824г.П. Берон –Рибен буквар

1835г. В. Априлов отваря първото чисто българско взаимно училище в България с помощта на Неофит Рилски.

1858г. Г.Раковски създава първия си план за освобождението на България

3 апр. 1860 - Иларион Макариополски обявява отделянето на Българската църква от Вселенската патриаршия.

1862г.Г.Раковски организира в Белград първата българска легия

27 февр. 1870 - ферман за учредяване на Българската екзархия.

1872 - Антим I е избран за български екзарх.

1860-1878 - организирано националноосвободително революционно движение; Г. С. Раковски основава Таен централен български комитет, Л. Каравелов, Х. Ботев и В. Левски учредяват Български революционен централен комитет; последователно избухват Старозагорското въстание и Априлското въстание -20 април 1876, организирано и ръководено от С. Стамболов, И. Драгостинов, С. Заимов, Г. Бенковски, П. Волов, Т. Каблешков, З. Стоянов, Г. и Н. Обретенови и др.

12 апр. 1877 - 19 ян. 1878 - Руско-турска освободителна война.
19 февр. (3 март) 1878 - със Санстефанския мирен договор е възстановена българската държава; подписан е Берлинският договор (1 юни); създадени са Княжество България (с изборен княз) и Източна Румелия (с назначаван от Високата порта генерал-губернатор християнин), а Южна Тракия и Македония остават подвластни на Османската империя; избухва Кресненско-Разложкото въстание срещу разединението на българските земи.

1879 - А. Богориди е назначен за генерал-губернатор на Източна Румелия (13 март); свикано е Учредителното народно събрание (10 февруари), което приема Търновската конституция (16 април ) и избира София за столица на княжеството; заседава I велико народно събрание (17 април - 26 юни), което избира Александър I Български за български княз (17 април); обособяват се политически партии - Либерална и Консервативна; управление на I българско правителство с министър-председател Т. Бурмов (5 юли - 24 ноември).

6 септ. (18 септ.) 1885 - Съединение на Източна Румелия с Княжество България.

1887 - германския принц Фердинанд Сакс Кобурггота е избран за княз (25 юни); управление на С. Стамболов (до 1894).

1893 - създадена е Вътрешната македоно-одринска революционна организация от Д. Груев и Г. Делчев.

1894-99 - България се управлява от правителствата на К. Стоилов.

1899-1901 - на власт са т.нар. радослависти (Д. Греков, Т. Иванчов и В. Радославов).

1903 - избухва Илинденско-Преображенското въстание; II стамболовистки режим.
22 септ. (5 окт.) 1908 - провъзгласяване независимостта на България, княз Фердинанд I получава титлата цар.

1912-13 - Балканска война и Междусъюзническа война; България е победена от Сърбия, Гърция, Румъния и Турция; I национална катастрофа.

1915-18 - участие на България на страната на Централните сили в I световна война; II национална катастрофа; Фердинанд I абдикира в полза на сина си Борис III.

1919 - Ньойският мирен договор налага на България репарации и загуба на територии (Южна Добруджа, Западните покрайнини, Струмишко и Беломорието).

1923 - свалено е правителството на Българския земеделски народен съюз начело с А. Стамболийски; управление на Народния сговор, съпротивата на левите сили (комунисти и земеделци) срещу правителството на А. Цанков води до избухване на Септемврийските бунтове

1923. 1926-31 - правителство на Демократическия сговор с министър-председател А. Ляпчев.

1931-34 - управление на Народния блок, министър-председатели А. Малинов (1931), Н. Мушанов (1931-34).

19 май 1934 - военен преврат, организиран от "Звено" и Военния съюз, министър-председател К. Георгиев.

1935-40 - правителства на П. Златев (служебен кабинет, ян. - апр. 1935), А. Тошев (служебен кабинет, апр. - ноем. 1935), Г. Кьосеиванов (ноем. 1935 - февр. 1940); сключени са Българо-югославският пакт (1937), Солунското споразумение (1938) между България и страните от Балканския пакт, договори със СССР.

1940 - по Крайовския договор Южна Добруджа е върната на България.

1941-43 - правителството на Б. Филов присъединява България към Тристранния пакт (1 март 1941); установява българска държавна и военна администрация в източната част на Вардарска Македония и Беломорска Тракия (апр. 1941), обявява "Символична война" на САЩ и Великобритания (12 дек. 1941); избягнато е военно участие на Източния фронт; българските евреи са спасени от депортиране; формирани са Национален комитет на Отечествения фронт (1942) и НОВА (апр. 1943); умира цар Борис III (28 авг. 1943); съставено е регентство (принц Кирил, Б. Филов и генерал Н. Михов), което управлява вместо малолетния цар Симеон II. Въздушни бомбардировки (1943-44).

1944 - правителство на И. Багрянов (1 юни - 1 септ.) и на К. Муравиев (2-8 септ.); Съветският съюз обявява война на България (5 септ.); България обявява война на Германия (8 септ.); правителство на Отечествения фронт начело с К. Георгиев (9 септ.).

1944-45 - участие на България в заключителния етап на II световна война.

1946-47 - референдум (8 септ. 1946) и обявяване на републиката (15 септ. 1946); на власт идва БКП, разтурени са политическите партии, приета е нова конституция (4 дек. 1947), национализация на ин- дустрията и банките, коопериране на земята, налагане на съветски тоталитарен модел на управление. Начело на БКП и на държавата застават Г. Димитров (1946-49), В. Коларов (1949-50), В. Червенков (1950-56), А. Югов (1956-62), Т. Живков - I секретар на ЦК на БКП (1954-81), министър-председател (1962-71), председател на Държавния съвет на НРБ (1971-89) и ген. секретар на ЦК на БКП (1981-89).

1993 Подписва се договор от 12 държави за сътрудничество в Европейски съюз ( ЕС )

1971 - приета е нова конституция на България.

1989 - начало на демократичните промени, реформаторските сили в централното ръководство на БКП сменят Т. Живков с П. Младенов (10 ноем.); възстановени са политическите права и гражданските свободи; възстановена е многопартийната система на управление, създаден е Съюзът на демократичните сили (7 дек.).

1990 - председател (президент) П. Младенов; избори за VII велико народно събрание, което избира за президент Ж. Желев, за вицепрезидент - А. Семерджиев (1 авг.), приема нова конституция (12 юли 1991). Министър-председатели: А. Луканов (1990), Д. Попов (1990-91).

1991 - избори за ХХXVI народно събрание, което приема закони за връщането на земеделските земи, за реституцията на собствеността, национализирана през 1947, за приватизацията, за инвестициите. Министър-председатели: Ф. Димитров (1991-92), Л. Беров (1992-94).

1992 - президентски избори, Ж. Желев е избран за президент, Б. Димитрова - за вицепрезидент (подава оставка 1993).

1994 - служебен кабинет с министър-председателка Р. Инджова; избори за ХХXVII народно събрание. Министър-председател Ж. Виденов (1995-97).

1996 - президентски избори, П. Стоянов е избран за президент, Т. Кавалджиев - за вицепрезидент. 1997 - служебен кабинет с министър-председател С. Софиянски (13 февр.); парламентарни избори за ХХXVIII народно събрание, министър-председател И. Костов (21 май).

2001 - избори за ХХXIX народно събрание, министър-председател С. Сакскобургготски (24 юли); президентски избори, Г. Първанов е избран за президент, А. Марин - за вицепрезидент. България е членка на ООН (1955) и на още 53 международни организации. През ноември 2002 получава покана за членство в НАТО.

2004 България е приета в НАТО

1 януари 2007 България става член на Европейския съюз


Република България е държава в Югоизточна Европа. Разположена е в източната половина на Балканския полуостров. Граничи:

-на изток с Черно море (нос Картал до р.Резовска – 378 км ),

-на юг с Гърция (вр.Тумба / Беласица до р.Марица -493 км .С Гърция има 429 км. сухоземна граница и 64 км. речна граница.) и Турция (р.Марица до р.Резовска – 259 км .Границата с Турция е 133 км сухоземна и 126 км речна.) ,

-на запад със Сърбия и Македония ( р.Дунав до вр.Тумба – 506 км .Границата с Македония е само сухоземна и е дълга 156 км. Границата със Сърбия е дълга 350 км , като от нея 324 км. е сухоземна и 26 км. - речна граница.),

-на север с Румъния, разделена от река Дунав (р.Тимок до Силистра – 470 км и от Силистра до с.Вама веке -139 км .Граница с Румъния - 470 км речна граница, която следва течението на река Дунав, 139 км сухоземна граница.).

Общата дължина на държавната граница е 2245 км, от тях 1181 км са сухоземни, 686 км — речни и 378 км — морски. Площта на територията на България е 110 910 кв. км.

Водни басейни – реки -125, язовири – 2200, високопланински езера -400

Планини - 37, от които 8 са с височина над 2000 м (Рила -вр.Мусала 2925м, Пирин –вр.Вихрен 2914м, Стара планина –вр.Ботев 2376м, Витоша – вр.Черни връх 2290 м, Осоговска планина – вр.Руен 2252 м, Славянка – вр.Гоцев връх 2212 м, Родопи – вр.Голям Перелик 2191м, Беласица – вр.Радомир 2029 м )

Национални паркове : „Рила”, „Пирин” , „Централен балкан”Публикувано от krasi в 07:59
Етикети: 3, 3в, клас, обществото, ЧО, човекът