неделя, 10 май 2009 г.

Примерен ТЕСТ по МАТЕМАТИКА 2 клас

1. Пресметнете :
57 + 38 = 100 - 45 = 7 . 8 = 63 : 9 =
19 + 46 = 83 - 57 = 6 . 9 = 25 : 5 =
69 + 27 = 50 - 34 = 5 . 4 = 48 : 6 =
42 + 58 = 72 - 65 = 9 . 8 = 56 : 7 =
2. Пресметнете :
5 . 7 + 21 : 3 + 8 . 2 + 45 : 9 =
( 100 - 9 . 8 ) + 63 : 7 + 4 . 6 =
3.Пресметнете произведението , ако първият множител е разлика на числата 54 и 46 ,а другият множител е частното на числата 49 и 7 .

4.Боби прочел книга за три дни .Първия ден прочел 7 страници , втория ден - 3 пъти
повече,а третия ден с 4 страници по-малко от втория ден .От колко страници е книгата ?
Колко страници по-малко е прочел първия ден в сравнение с втория ?

5.Правоъгълник има ширина 6 см и обиколка 30 см .Намерете дължината му .

6.Имаш 75 лв. Купил си 2 книги по 6 лв. и една игра за 19 лв. Ще ти останат ли пари ?

7.На колко часа са равни 2 денонощия ?
Колко дни има в 5 седмици ?
Колко дни има месец май ?

8.В магазин за птици има 27 канарчета , с 8 повече славеи , а папагалите са 7 пъти по-малко от славеите . Колко общо птици има в магазина ? С колко папагалите са по-малко от канарчетата ?

Няма коментари:

Публикуване на коментар