вторник, 12 май 2009 г.

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ОКОЛЕН СВЯТ 2 клас

1.Кои са членове на твоето семейство ?
.....................................................................................................................................................................
2.Твои роднини са :
....................................................................................................................................................................
3.Довърши изречението :
България е ..................................................Роден съм в ...............................................................
Столицата на България е .................................................Училището ми се казва......................
4.Изброй няколко превозни средства в групите :
сухопътни водни
............................... .............................
.............................. ...........................
5.Запиши датите, на които се провеждат празниците :
Национален празник на България ................... Ден на българската просвета и култура..........
Ден на народните будители ............... Нова година ..............................
6.Изброй по 5 представителя от :
жива природа ................................................................................................................................
нежива природа.............................................................................................................................
7.Попълни пропуснатото :
Годината има ...........дни,а понякога и .....................дни.Тогава се нарича .............година.
Дните от седмицата са ......... на брой и са подредени ..............................................................
..................................................................................................................................................................
Месец май има ..............дена.Слънцето излъчва ..........................и .................................През
лятото дните са най-............................ , а през зимата са най-..............................Растенията
поникват и цъфтят през ...................................През ..............................птиците отлитат на юг.
8. Изброй поне по три представителя от съответния вид :
тревисти ..............................................................................................................................................
храсти ................................................................................................................................................
дървета .............................................................................................................................................
9.Какво получаваме от селскостопанските животни :
коза - ....................................................................................................................................
патица-.................................................................................................................................
крава-..................................................................................................................................
10.Кои са частите на човешкото тяло ?
...........................................................................................................................................................
11. Сетивни органи на човека са :...............................................................................................
.............................................................................................................................................................
12.Природни бедствия са :.............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
13. С кого се свързваме на посочените телефони :
тел.160 ............................................ тел.150..................................тел.166............................
14.Какво трябва да правим ,за да опазим природата чиста ?
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Няма коментари:

Публикуване на коментар